Tjänster för kvalificerat konsultstöd inom HR

HRM Solutions erbjuder en rad tjänster för kvalificerat konsultstöd inom HR. Det finns många tillfällen när det lönar sig att hyra in en extern resurs, exempelvis vid mer omfattande omstruktureringar eller avveckling av verksamhet. På hemsidan www.hrmsolutions.se kan du läsa mer om oss och vad vi erbjuder. Om du har frågor eller funderingar, tveka inte att kontakta oss på telefonnummer +46 722 216 750 eller via email, info@hrmsolutions.se.

Från HRM Solutions kan du hyra in en HR direktör eller HR chef, som under en viss period går in och leder HR arbetet. Våra konsulter har en mångårig erfarenhet av strategiskt såväl som operativt arbete. Bland våra tidigare uppdragsgivare hittar du exempelvis Empower, Menigo Foodservice, Tema, och Teknoplan. Vi erbjuder kostnadseffektiva lösningar och tar fram åtgärdspaket som hjälper dig att genomdriva rätt förändingar i rätt tid.

Personalen är din viktigaste resurs. HRM Solutions hjälper dig att utveckla en HR funktion som svarar mot uppsatta resultat- och produktivitetsmål. Vår tjänst HR Advisory Support riktar sig framför allt till mindre företag och organisationer som inte har behov av eller saknar resurser för en permanent HR funktion. Våra konsulter fungerar då som stöd till ledningen i ärenden som gäller komplicerade personalfrågor. Det kan handla om allt från individuella problem till mer övergripande arbetsrättsliga frågor. HRM erbjuder även workshops. Kunden avgör själv i vilka frågor och under hur lång tid stöd behövs.

För att skapa en mer effektiv HR funktion, vänd dig till HRM Solutions! Mer information om vår verksamhet hittar du på hrmsolutions.se.. Besök oss idag!