Städhjälp

“Det har känts, och känns fortfarande, som en spännande utmaning, att förse privatpersoner och familjer med personligt utformade tjänster som underlättar deras vardag” säger Peter Svanborg, VD på Hjälp Hemma.

“Vi har ju varit igång några är nu och har längs vägen kunnat förfina och anpassa vårt utbud för att ännu bättre svara an mot kundernas behov”.

HjälpHemma, med sina drygt 100 anställda, är ett serviceinriktat företag som tillämpar en modern attityd såväl mot kunder som mot sina anställda. Det är en typ företag som verkligen ligger I tiden.

Företaget månar starkt om utveckling vilket bland annat visar sig genom att man tillhandahåller fortbildning och kurser för de anställda som så önskar och behöver.

Det finns också en starkt humanistisk aspekt inbyggd i företagets värdegrund.

Många av de anställda kommer direkt från svartjobb eller arbetslöshet och då blir det extra viktigt att arbetsplatsen och dess ledning är präglade av omtanke och respekt.

“Man får inte glömma att det är människor det handlar om, säger Peter Svanborg. “Hur vi upplevs av kunder och anställda, är direkt avgörande för vår framgång. Vi står och faller med att vi kan få människor att trivas och må bra. Den här typen av verksamhet bygger på det”.

Man har lyckats bra med den målsättningen, vilket går att utläsa i säväl tillväxt som i feedback från kunder och anställda.

Hjälp Hemma är en framgångshistoria, väl värd att ta del av. “Det har varit en spännande resa. Och den är ju inte slut än”, skrattar Peter.

https://www.hjalphemma.se/stadservice/stadservice-stockholm/
https://www.hjalphemma.se/stadservice/stadbolag-stockholm/

 

This entry was posted in Uncategorized.

Comments are closed.