Mixat elavtal

Om du varken vågar ta den höga risken med ett rörligt elavtal eller tror att du kommer få betala överpris för elen med ett fast elavtal kan du välja ett mixat elavtal istället. Mixat elavtal är en relativ nyhet på marknaden men många elbolag erbjuder detta avtal och det ökar snabbt i popularitet. Ett mixat elavtal betyder att en viss del av ditt avtal består av rörliga elpriser och den andra delen fast elpris. De flesta elbolagen har olika erbjudanden men vanligt är att du har 50 % rörligt elpris och 50 % fast elpris. Hos vissa elbolag kan du välja procentsats själv. Mixat elavtal kan också vara uppdelat periodvis, du kan då betala ett rörligt pris under sommarhalvåret och ett fast pris under vinterhalvåret. Detta kan vara en bra uppdelning eftersom elpriserna tenderar att öka på vintern och du kan då undvika en chockhöjning av ditt elpris. Mer om detta på  http://www.billigtelbolag.se

Fördelarna med ett mixat elavtal är att du får chans till billigare och bättre elpriser i längden med den rörliga delen än vad du hade fått med endast ett fast elpris. Med ett mixat elavtal får du alltså ta del av fördelarna med de båda andra avtalsformerna. Om du skulle ändra dig och vill byta ett mixat elavtal till ett fast elavtal under bindningstiden brukar elbolagen vanligtvis kunna erbjuda detta utan någon extra kostnad. Nackdelarna med ett mixat elavtal är att elpriset kan höjas om börsen ändras, dock förlorar du ändå inte lika mycket som om du endast skulle haft röligt pris.

This entry was posted in Uncategorized.

Comments are closed.