Olika sorters bilförsäkringar

Olika sorters bilförsäkringar
Att försäkra bilen är enligt Sveriges lag en skyldighet för varje bilägare. I det ögonblick köpekontraktet är påskrivet och överlåtelsehandlingarna skickats iväg till Trafikverket, då ligger ansvaret på dig att ha din bil försäkrad. Skulle du råka ut för något direkt när du sätter dig i bilen och åker iväg, spelar det ingen roll om den förre ägaren hade en försäkring på bilen – den gäller inte längre.
Den försäkring du är skyldig att åtminstone teckna är trafikförsäkringen. Den är till för att skydda din omgivning – egendom såsom personer – för skador som du kan åsamka.
Utöver denna är det dig fritt att teckna vilkens orts försäkring du önskar. Alla försäkringsbolag som försäkrar bilar erbjuder hel och halvförsäkring.
Halvförsäkring täcker vanligan i händelse av stöld, brand, glasskador samt bärgningshjälp.
Helförsäkringen täcker vanligen egenförvållande vagnskador.
Så här ser det ut hos de flesta försäkringsbolag. Därutöver erbjuder de en rad olika tilläggsförsäkringar – och de kan skilja sig mellan olika försäkringsbolag.
Exempel på tilläggsförsäkringar som kan förekomma är juridisk hjälp – om du råkar ut för dispyt som går till domstol, hyrbil – om din bil blir stående länge på verkstad, krishjälp – om du eller dina passagerare får behov av psykologhjälp för att hantera känslorna efter en svår olycka, assistans – om du blir stående med motor eller bensinstopp.
När du ska teckna din försäkring kan det skilja väldigt mycket mellan olika bolag för just din bil, så en prisjämförelse mellan bolagen är en mycket vettig idé. På www.bilförsakrarna.se hittar du en mycket praktisk funktion där du genom att knappa in några enkla uppgifter kan göra en ganska komplett prisjämförelse mellan tio olika, större försäkringsbolag. När du fått dina bud – och ser vem som bjudit lägst – kan du börja jämföra eventuella tilläggsförsäkringar. Genom denna funktion på www.bilforsakrarna.se kan du spara tusentals kronor om året.

 

This entry was posted in Uncategorized.

Comments are closed.