Umeå nu och förr

Umeå nu och förr
Umeå är Norrlands metropol. Andra större städer i Norrland kanske inte skulle hålla med, men staden är störst och har på senare år fått mest uppmärksamhet i Sverige och världen. Inte minst då staden utsågs att bli Europas kulturhuvudstad 2014. Något som fått staden att fullkomligt explodera i aktiviteter och verksamhet.
Umeås historia kan i första hand följas bak till 1304 då staden första gång omnämndes i officiella dokument.
Under 1400-talet blev Umeå en Svensk utpost när de koloniserade övre norrland. En egen stad blev Umeå 1588 när de då fick stadsprivilegier av kung Johan III.
1637 hade Umeå hela 40 invånare och 1646 fick staden förnyade stadsprivilegier av den Svenska drottningen Kristina.
Under 1700-talet led Umeå mycket av Sveriges kring med Ryssland, med resultatet att Ryssarna brända ner hela staden så när som på stadskyrkan. Två gånger byggdes staden upp och bägge gångerna kom Ryssarna tillbaks och brände ner den.
I mitten av 1700-talet jobbade landshövding Jacob Grundel för att snabbt återuppbygga Umeå. Då hade staden 705 invånare.
Under 1800-talet fortsatte krigen och Umeå blev åter belägrade av Ryssarna. De hade denna gång den goda smaken att inte bränna ner staden. Å andra sidan drog de med sig epidemier som rödsot och fläckfeber som dödade många av stadens invånare.
Andra halvan av 1800-talet var lite lugnare fram till den stora branden 1888 då hela Umeå åter förintades. Ingen dog, men nästan alla blev hemlösa.
Efter detta blev det lugnare för Umeå. Staden återuppbyggdes och alla björkar som gett staden des epitet planterades. Efter detta kunde staden frodas med varv, flygplats, industrier och sedermera ett universitet.
Idag har Umeå 80 000 invånare och är därmed Norrlands största stad.
Vill du veta mer om staden, eller funderar på att resa dit, kan du få tips på http://www.hotell-umea.se.

This entry was posted in Uncategorized.

Comments are closed.